Eşdeğer Direnç Nasıl Bulunur?

 Bir devrede birden fazla direnç varsa hepsini temsil edecek olan eşdeğerini bulmak yapılacak olan hesaplamaları kolaylaştırır. Dirençler yani lambalar farklı bağlanırsa eş değer direnç de değişir.

* Seri Bağlama; Dirençlerin uç uca bağlanmasıyla elde edilen bağlanma şekline seri bağlama denir.

- Eşdeğer direnç toplam dirence eşittir.

Reş = R1 + R2 + R3 + …..

- Dirençler seri bağlandığında eş değer direnç artar. Üreteçten gelen akım kollara ayrılmaz(çünkü tek bir yol var) ve bütün dirençlerin üzerinden eşit şiddette akım geçer. Yani ampermetre nereye bağlanırsa bağlansın aynı değeri gösterir. Her bir direncin uçları arasındaki gerilimin toplamı, üretecin uçları arasındaki gerilime eşittir. Bir başka değişle pilin volt değeri dirençlerin büyüklüklerine göre paylaşılır.

* Paralel Bağlama; Birer uçları bir noktada, diğer uçları da başka bir noktada olacak şekilde yapılan bağlama şekline paralel bağlama denir.

 – Dirençler paralel bağlandığında eş değer direnç azalır.

- Paralel bağlamada üreteçten gelen toplam akım K noktasında kollara ayrılır, sonra tekrar L noktasında birleşir ve üretece geri gelir. Elektrik akımı dirençlerin büyüklüklerine göre ters orantılı olarak kollara ayrılır. Yani büyük direncin olduğu yere küçük akım gider. K – L noktaları arasındaki potansiyel farkı ne ise, bütün dirençlerin uçları arasındaki de o kadardır. Yani her koldaki gerilim eşittir.

Republished by Blog Post Promoter

Comments

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.