Eşdeğer Direnç Nasıl Bulunur?

 Bir devrede birden fazla direnç varsa hepsini temsil edecek olan eşdeğerini bulmak yapılacak olan hesaplamaları kolaylaştırır. Dirençler yani lambalar farklı bağlanırsa eş değer direnç de değişir.

* hot lesbian porn Seri Bağlama; Dirençlerin uç uca bağlanmasıyla elde edilen bağlanma şekline seri hentai videos bağlama denir.

clipboard922 Eşdeğer Direnç Nasıl Bulunur?

- Eşdeğer direnç toplam dirence eşittir.

Reş = hot gay porn R1 + R2 + R3 + …..

- Dirençler seri bağlandığında eş değer direnç artar. Üreteçten gelen akım kollara ayrılmaz(çünkü tek bir yol var) ve bütün dirençlerin üzerinden eşit şiddette akım geçer. Yani ampermetre nereye bağlanırsa bağlansın aynı değeri gösterir. Her bir direncin uçları arasındaki gerilimin toplamı, üretecin uçları arasındaki gerilime eşittir. Bir başka değişle pilin volt değeri dirençlerin büyüklüklerine göre paylaşılır.

clipboard926 Eşdeğer Direnç Nasıl Bulunur?

* Paralel hot lesbian porn Bağlama; Birer uçları bir noktada, black girl porn diğer uçları da başka bir noktada olacak şekilde yapılan bağlama şekline paralel bağlama denir.

clipboard923 Eşdeğer Direnç Nasıl Bulunur?

 - Dirençler paralel hentai porn bağlandığında eş değer direnç azalır.

clipboard924 Eşdeğer Direnç Nasıl Bulunur?

- Paralel bağlamada üreteçten gelen celebrity nude toplam akım K noktasında kollara ayrılır, sonra tekrar L noktasında birleşir ve üretece geri gelir. Elektrik akımı dirençlerin büyüklüklerine göre ters orantılı olarak kollara ayrılır. Yani büyük direncin olduğu yere küçük akım gider. K – L noktaları arasındaki potansiyel farkı ne ise, bütün dirençlerin uçları arasındaki de o kadardır. Yani her koldaki gerilim eşittir.

clipboard927 Eşdeğer Direnç Nasıl Bulunur?

Republished by Blog Post Promoter

Comments

Copy Protected mobile porn by Chetans WP-Copyprotect.