Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikleri

Atomda çekirdek ve enerji seviyesi olmak üzere iki kısım vardır. Elektronlar çekirdek etrafında belirli enerji seviyelerinde yüksek hızlarla dönerler.

* Bir atomda en fazla 7 tane enerji seviyesi vardır. Bu enerji seviyeleri çekirdeğe en yakın olandan itibaren 1, 2, 3 gibi sıralanır. Elektronlar iki enerji seviyesi arasında bulunmaz. Elektronlar birinci enerji seviyesinden başlayarak en dıştakine doğru yerleştirilirler.

Elektronların Enerji Seviyelerine Yerleştirilmeleri;

* Elektronlar enerji düzeyine en düşük enerji seviyesinden ( 1 ) başlayarak yerleştirilir. 1. enerji düzeyinde en fazla 2e, son enerji seviyesinde en fazla 8e yerleştirilebilir. Son enerji seviyesinde 8e bulunduran atomlar Kararlı Atom olarak adlendırılır. Bu elementlere Soygaz denir. Soygazlardan sadece Helyum’da 2e bulunur. Diğer elementlerin son enerji seviyelerinde 8’den daha az elektron bulunur. Bu elementlere Kararsız Atom denir.

Enerji Seviyeleri ve Elektron Dağılımı      

* 1. katmanda en çok 2 elektron bulunması durumu dublet (latince 2’li anlamına gelir)  kuralı, 2. ve 3. katmanlarda en çok 8 elektron bulunması durumu oktet (latince 8’li anlamına gelir) kuralı olarak adlandırılır.Helyum dublet, Neon ve Argon oktet kuralına uyar. Oktet veya dublet kuralına uyan atomlar kararlı yapıya sahiptir.

Diğer elementler de kararlı yapıya sahip olmak isterler. Bu yüzden elektron alır veya verirler. Periyodik tablodaki ilk 20 elementin elektronlarının atmanlara dağılımını aşağıdaki resimde görmektesiniz..

Animasyon İçin Tıklayınız

* Son yörüngesindeki elektron sayısı az olan Lityum (3), Berilyum (4) gibi elementler elektron verme eğilimindedir. Oksijen (8) ve Flor (9) elementleri ise elektron almaya yatkındır. Atomlar elektron alarak veya vererek kararlı yapıya ulaştıklarında artık, iyon olarak adlandırılırlar.

* Nötr bir atomun elektron almış veya vermiş haline iyon denir. Atom elektron alarak kararlı hale geçerse elektron sayısı, proton sayısından büyük olur. Bu tür iyonlara negatif (-) yüklü iyon (anyon) denir. Atom elektron vererek kararlı hale geçerse elektron sayısı, proton sayısından küçük olur. Bu tür iyonlara (+) yüklü iyon (katyon) denir. Atomlar kaybettikleri elektron sayısı kadar +yüklü, kazandıkları elektron sayısı kadar – yüklü olurlar.

Nötr Atom: Bir atomdaki proton ve elektron sayıları birbirine eşitse bu atoma nötr atom denir. Nötr atomda (+) ve (–) yükler birbirine eşittir. Örneğin nötr karbon atomunda 6 proton 6 elektron vardır.

* Nötr atomda, p = e’dir.

Negatif (–) Yüklü Atom: Eğer bir atom dışarıdan elektron alırsa, (–) yük sayısı (+) yük sayısından fazla olur. Bu durumda atom (–) yüklü olur. Örneğin nötr flor atomunun 9 elektronu, 9 protonu vardır. Flor atomu 1elektron alınca 10 elektronlu ve (–) yüklü olur.

Pozitif (–) Yüklü Atom: Eğer bir atom bir elektronunu kaybederse, (+) yük sayısı (–) yük sayısından fazla olur. Bu durumda atom (+) yüklü olur. Örneğin nötr lityum atomunun 3 protonu 3 elektronu vardır. Lityum 1 elektron verirse 2 elektronlu ve (+) yüklü olur.

Republished by Blog Post Promoter

Comments

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.